MAIS PLATFORM SATICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme; Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Cd. No.47, 34771 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim, Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş ( MAİS ) ile tedarikçi (SATICI) arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve internet sitesinde sunulan MAİS hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin birer parçasıdır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşme konusu sanal pazaryeri (PLATFORM), MAİS tarafından izin verilen mal ve hizmeti (ÜRÜN) satmak için yine MAİS tarafından seçilen SATICI ile bu ÜRÜN’ü satın almak isteyen MAİS Yetkili Satıcısı'nı (ALICI) buluşturan MAİS’e ait bir elektronik ticaret platformudur.

SATICI, MAİS tarafından yönetilmekte olan PLATFORM’a üye olarak, bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapacak, MAİS de SATICI’nın kendisine ödeyeceği aylık üyelik ücreti ve komisyon karşılığında sahibi olduğu PLATFORM hizmetlerinden SATICI’yı faydalandıracaktır.

PLATFORM’da sunulan tüm finans hizmetleri ve para transferleri ve bunların güvenliği İZYİCO şirketi tarafından sağlanır.

3. PLATFORMUN ÖZELLİKLERİ

PLATFORM, SATICI’ya bilgilerin iletilmesi ve muhafazası hizmeti veren ve SATICI’nın ALICI’ya ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan bir aracı hizmettir.

PLATFORM ; işbu hizmetle sadece SATICI’ya sanal mağaza açma ve bu sanal mağazanın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. SATICI, sanal mağazadan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, ALICI’ya karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

PLATFORM, sitesinde listelenen ÜRÜN’lerin sahibi veya satıcısı değildir. SATICI tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ÜRÜN’lerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği ve karşılığında yapılacak ödemeler konusunda hiçbir garanti vermemektedir. SATICI’ya ÜRÜN’lerinin satışı konusunda alım taahhüdünde bulunmamaktadır.

6563 sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan PLATFORM'un SATICI tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek ve bu içerik veya içeriğe konu ÜRÜN ile ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmak yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. ÜRÜNLER

MAİS, sahibi olduğu PLATFORM aracılığıyla satılacak ÜRÜN’leri, özelliklerini ve ait oldukları kategorileri kendi belirleyecektir.

PLATFORM’da satılan ÜRÜN’lerin;

- RENAULT markası taşımaması,

- RENAULT markası taşıyan herhangi bir ürününün işlevi bakımından yerine geçebilecek muadili bir ürün olmaması

gerekir.

PLATFORM üzerinde satılacak ÜRÜN’ün tespit edilmesinde, belirlenmesinde ve seçilmesinde tek yetkili MAİS olacaktır. Hangi model, marka, versiyon araca uygun olarak hangi ÜRÜN’ün satılacağını MAİS belirleyecektir. MAİS herhangi bir ürünün, herhangi bir nedenle, PLATFORM’da satımını kabul etmeme, yasaklama veya ÜRÜN’ü PLATFORM’dan kaldırma hakkını saklı tutar.

Sunulan ÜRÜN,EK-3’te bulunan Kalite Taahhütü’ne uygun olmalıdır.

5. SATICININ PLATFORMA KABULÜ

SATICI aşağıdaki koşulları yerine getirmesi durumunda PLATFORM’a kabul edilebilecektir:

- İşbu sözleşme koşullarının tam ve eksiksiz kabulü

- PLATFORM tarafından kabul edilen ÜRÜN’lerin arzı

- İYZİCO’nun kullanım şartlarının kabulü

- PLATFORM’un kullanımı için gereken teknik altyapı sistemine sahip olma

- SATICI’nın PLATFORM üzerinden yapacağı satışlar için oluşturacağı EK-1’deki Çerçeve Satım Şartnamesi’ne göre hazırlanmış bir Satım Şartnamesi’nin sunulması

- ALICI’lar tarafından PLATFORM üzerinden yapılacak değerlendirme prosedürünün kabulü

SATICI’nın adaylık başvurusu PLATFORM’da bulunan ilgili internet linki vasıtasıyla yapılacaktır. Adaylık başvurusu EK-2’de bulunan “Satıcı Başvuru Doküman Listesi”ndeki belgeleri eksiksiz bir şekilde içerir . Platform, SATICI’dan ek bilgi ve sertifika talep etme hakkını saklı tutar.

Adaylardan arz ettikleri ÜRÜN’ün üretimi veya satışında belli bir deneyim sahibi olmaları beklenir.

SATICI olmak için adaylık başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:

- Ödeme gücü

- Arz edilen ÜRÜN’ün ALICI’nın taleplerini karşılaması

- ÜRÜN’lerin Kalite Taahhütü’ne uyumu

- MAİS ile olan ticari ilişki geçmişi

- SATICI’nın bulunduğu coğrafi bölge

- ÜRÜN teslimatının süresi ve lojistiği konusunda verilen taahhüt

SATICI, ÜRÜN için sunduğu verilerin doğruluğunu ve tamlığını taahhüt eder. PLATFORM sunulan verilerde yanlışlık ve gerçek dışılık tespit ettiği takdirde imzalanan Sözleşmenin haklı nedenle feshi ile sonlandırma hakkını saklı tutar.

SATICI’nın PLATFORM’a kabulü İYZİCO’ya; İYZİCO’ya kabulü PLATFORM’a kabul anlamına gelmemektedir.

6. SATICININ ADAYLIK ONAYI

PLATFORM, SATICI’nın başvurusunun kabul edildiği bilgisini SATICI’nın önceden bildirmiş olduğu mail adresine gönderir.

Başvuru kabul mesajı, SATICI’nın PLATFORM’daki sanal mağazasına girebilmesi için gereken kodu içerir.

SATICI kullanıcı adı ve şifre belirleyerek PLATFORM üzerindeki sanal mağazasına giriş yapabilir. SATICI’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen SATICI’nın sorumluluğundadır. SATICI kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk SATICI’nın kendisine ait olacaktır. SATICI’nın şifresi kullanılarak PLATFORM üzerinde MAİS aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; SATICI, MAİS’in bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

Sanal mağaza sadece SATICI’ya özeldir. SATICI dışında kimsenin sanal mağazaya girişi yasaktır.

SATICI, PLATFORM üzerinde arz ettiği ÜRÜN’lerinin fiyatlarını ve ekte bulunan Çerçeve Satım Şartnamesi’ne uygun olmak kaydıyla Satım Şartnamesi’ni kendi belirleme hakkına sahiptir.

Satıcı, ÜRÜN’lerini Ek-4'te bulunan ÜRÜN Sunum Bilgileri’ne uygun olarak sunmalıdır.

7. SİPARİŞ KABULÜ

SATICI, aksi ALICI’yla kararlaştırılmadığı takdirde, verilen siparişi en çok 1 gün içinde kabul etmeyi taahhüt eder. SATICI siparişi kabul ederek, ÜRÜN’ü ALICI’ya göndermeyi taahhüt etmiş sayılır.

SATICI, firmasıyla ilgili olarak tatil günlerini, kapanış saatlerini ve sipariş alma konusundaki olanaksızlıklarını sanal mağazasında açıkça ilan eder.

8. FATURALANDIRMA

SATICI, ALICI’ya ÜRÜN’ü gönderirken bekletmeden fatura kesmeli, faturayı da ÜRÜN ile birlikte ALICI’ya göndermelidir.

9. ÖDEME

Ödeme, İYZİCO’nun belirlediği kurallar çerçevesinde, ALICI’nın kredi kartından kesilir ve ancak ALICI’nın ÜRÜN’ü teslim almasından sonra vereceği onay ile, SATICI’nın banka hesabına aktarılır. Ne PLATFORM ne de İYZİCO, SATICI’ya ödeme konusunda bir garanti vermez.

10. ÜYELİK ÜCRETİ

PLATFORM’a üye olan her SATICI, üyelik ücreti olarak, üye kaldığı her ay için, hizmeti karşılığında MAİS’e aylık ( ) Türk Lirası ödemeyi taahhüt eder.

Üyelik ücreti ödemesi, bu konudaki tek yetkili İYZİCO vasıtasıyla yapılır. Ücret, İYZİCO’ya üyeliği sırasında SATICI’nın bilgilerini sunmuş olduğu kredi kartından her ay doğrudan tahsil edilir.

11. ARACILIK KOMİSYONU

PLATFORM, aracılığıyla gerçekleşen her ödeme için SATICI’dan ürünün vergisiz değeri üzerinden %( ) aracılık komisyonu alır.

Komisyon ödemesi, bu konudaki tek yetkili İYZİCO vasıtasıyla yapılır.

12. DEĞERLENDİRME VE OYLAMA

PLATFORM, tüm ALICI’ların satın aldıkları ÜRÜN’leri ve PLATFORM’a üye SATICI’ları değerlendirdikleri bir oylama sistemi kurar ve bu değerlendirme sonuçlarını sitesinde yayınlar.

13. ÜYELİKTEN AYRILMA, ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI VE ÜYELİKTEN ATILMA

SATICI’nın üyeliği belirsiz bir süre için geçerlidir. Taraflar herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Üyelikten ayrılmak isteyen SATICI, bu talebini PLATFORM’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. PLATFORM’a bildirim yapılmasından itibaren 3 (üç) ayın sonuna kadar SATICI, ALICILAR’ın siparişlerini İşbu Sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Bu sürenin sonrasında da ALICILAR’a karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye devam eder.(Garanti, satış sonrası destek, değişim, bedel iadesi, vs)

PLATFORM aşağıdaki koşullarda SATICI’nın PLATFORM’a girişini en fazla 6 ay olmak koşuluyla geçici olarak durdurabilir:

1) Hukuka ve işbu sözleşmeye uygun olmayan veya RENAULT Grubu’nun ve PLATFORM’un imajına ve ününe yakışmayan davranışların gözlenmesi,

2) PLATFORM’da sunulan ürünlerde önceden bildirim yapılmadan değişiklik yapılması,

3) Sanal mağazanın üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının tespiti,

4) Sanal Mağaza’da, PLATFORM üyelerine ÜRÜN’lerle ilgili olarak yeterli danışmanlık hizmetinin verilmemesi

5) Kullanıcı adı ve şifresinin korunmasında ihmal gösterilmesi,

6) PLATFORM’un yeterince kullanılmaması,

7) Sözleşme ve eklerine uyulmadığının tespiti

8) Satıcının kendi Satım Şartnamesi’ne uymadığının tespiti

PLATFORM aşağıdaki koşullarda SATICI’yı üyelikten çıkarabilir:

1) Yukarıda sayılan üyeliğin durdurulmasına neden olan 1. Maddenin gerçekleşmesi durumda (Seçim hakkı MAİS A.Ş.’ye ait olacaktır),

2) Öneminden bağımsız olarak yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti,

3) Yukarıda sayılan üyeliğin durdurulmasına neden olan 2-8 arası maddelerin tekrarı veya devamı,

4) ALICI şikayetleri veya ALICILAR tarafından verilen düşük puanlar.

5) SATICI’nın başvuru esnasında var olan özelliklerinde önemli değişiklikler (ürünlerin üretiminde veya sertifikalandırmasında, SATICI’nın ödeme gücünde, vb…)

Üyelikten çıkarılan SATICI üyelik için tekrar başvuru yapabilir. Bu başvuru MAİS’in değerlendirmesine tabidir.

14.SATICININ SORUMLULUĞU

SATICI, internet sitesinde bulunan üyelik formunu tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracak ve “Satıcı Başvuru Doküman Listesi”inde yer alan belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. SATICI tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulsa bile, MAİS’in SATICI’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvuru sırasında SATICI tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat SATICI sorumlu olacaktır.

SATICI, ALICI ile pazarlık sürecinde, ÜRÜN’ün satışının gerçekleştirilmesi sürecinde ve kendisine ait sanal mağazanın kullanımı konusunda mevzuat hükümleri çerçevesinde tek sorumludur.

Bir ALICI’nın, SATICI’nın ÜRÜN’üyle ilgili olarak PLATFORM’a karşı hukuki yollara başvurması durumunda, SATICI PLATFORM’a verilebilecek tüm cezalardan ve yapılacak ödemelerden dolayı sorumlu olduğunu taahhüt eder.

SATICI, sanal mağazasında yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olacaktır. MAİS’in bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu içerikler sebebiyle MAİS’in uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere MAİS tarafından yapılabilecek olan ödemelerden MAİS’e karşı sorumlu olmayı peşinen taahhüt eder.

SATICI, sanal mağazasında ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu taahhüt etmektedir.

SATICI sanal mağazasında kesinlikle taklit veya izni olmayan ÜRÜN teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Aksi halde bu nedenlerle MAİS’e yöneltilebilecek taleplerin veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı SATICI olacaktır. MAİS’in bu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. SATICI, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle MAİS’in uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere MAİS tarafından yapılacak ödemelerden MAİS’e karşı sorumlu olmayı peşinen taahhüt eder. SATICI’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde MAİS işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve MAİS’in sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

SATICI, PLATFORM üzerinden sanal mağazasında yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. MAİS, SATICI’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve PLATFORM üzerinde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, SATICI’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, SATICI’nın sanal mağazasını kapatabilir. SATICI böyle bir durumda MAİS’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, MAİS’in herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih ve zararına yönelik tazminat talep hakkı saklıdır.

SATICI, ALICI ile Platform üzerinden yapılacak satışlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde “SATICI” taraf olduğunu, MAİS’in işbu satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, ALICI’ya karşı yürürlükteki 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

SATICI, sanal mağazasında sergilediği ve sattığı tüm ÜRÜN’lerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis, garanti hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan SATICI doğrudan sorumlu olacaktır. SATICI, PLATFORM üzerinden satışını yaptığı ÜRÜN’lerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde ALICI’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmelerden dolayı her türlü sorumluluk kendisinde olacaktır.

SATICI, ALICI’yla PLATFORM üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden ticari faaliyette bulunacaktır. SATICI, ALICI ile PLATFORM dışında iletişime geçmeyecek ve satım işlemi gerçekleştirmeyecektir. Aksine durumlarda MAİS’in uğrayabileceği tüm zarardan SATICI doğrudan sorumlu olacaktır.

SATICI 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ÜRÜN ve hizmetle ilgili fatura düzenlemek zorundadır. SATICI; ALICI’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca SATICI’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi sebebiyle MAİS’in ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri MAİS’in ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, PLATFORM’un ve MAİS’in faaliyetlerine zarar verici veya adlarını lekeleyici her türlü girişimden kaçınmayı taahhüt eder.

15. SATICILARIN REKABETİ

PLATFORM’a katılım SATICI’ya hiçbir münhasır yetki vermez. PLATFORM, SATICI’lar arasındaki fiyat rekabetini destekler.

PLATFORM’a katılım SATICI’nın başka platformlarda satış yapmasını engellemez.

16. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SATICI, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşmeye taraf olacak ve Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. MAİS, gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan hükümleri herhangi bir zamanda PLATFORM üzerinde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Değişiklikler, yürürlük tarihinde halihazırda sürmekte olan işlemlere uygulanmaz.

17. FİKRİ MÜLKİYET

Sitenin tasarımı, mizanpajı, logosu, grafik öğeleri, ses öğeleri, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede PLATFORM tarafından oluşturulan tüm içerik ile MAİS ve RENAULT markaları ve logoları PLATFORM’a aittir. SATICI’lar, MAİS’in ve RENAULT’nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

SATICI, PLATFORM üzerinde, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans olarak verilemez, kısıtlı bir yazılım ve yetki kullanım hakkına sahiptir.

SATICI, sanal mağazası üzerinde kendi markasını, adını, ticari unvanını ve fikri hakkı kapsamındaki diğer öğeleri kullanabilir.

SATICI'nın, MAİS ve RENAULT GROUP’un veya bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, SATICI, MAİS ve RENAULT GROUP'un veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

18. REKLAM VE PROMOSYON

SATICI, PLATFORM’u, her ne şekilde olursa olsun, kendisinin veya başkalarının ÜRÜN’ünün doğrudan veya dolaylı yoldan reklamını yapmak için kullanamaz. Bu yasağa SATICI’nın sanal mağazadaki tanıtım yazısındaki mesajları ve kendi internet adresi linkleri, kullanıcı adı olarak SATICI’nın kendi internet sitesinin adresini alması, ALICI’ya gönderilecek kolinin ambalajı ve üzerindeki yazılar da dahildir.

19. ÇEREZLER

Çerez, PLATFORM tarafından, SATICI’nın bilgisayarına veya mobil telefonuna önceki tercihlerini hatırlamak ve web sitesi/mobil sitesi kullanımını kişiselleştirmek için gönderilen ve sabit diskte depolanan bilgidir.

SATICI, işbu sözleşmeyi imzalayarak PLATFORM’un çerez kullanımını kabul eder.

PLATFORM’da iki tip çerez kullanılabilir:

- Temel Çerezler: PLATFORM’daki temel özelliklerin kullanımı ve gezinme için gerekli olan çerezler

- Üçüncü Taraf Çerezleri: SATICI’nın kusursuz bir kullanıcı deneyimi yaşayabilmesi ve sunulan hizmetin SATICI’nın alışkanlıklarına göre geliştirilebilmesi için

gezinti verilerini işleyerek SATICI’nın PLATFORM’u nasıl kullandığını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanan çerezler

PLATFORM, elde edilen bilgileri SATICI’nın gezintisi sırasında ilgi alanına uygun reklamlar göstermek için kullanabilir.

Reklam verenlere hiçbir kişisel bilgi aktarılmaz.

20.PLATFORM TARAFINDAN TOPLANAN BİLGİLER

PLATFORM , SATICI tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklar. PLATFORM, bu bilgileri hizmetlerin gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması ve MAİS’in ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı amacıyla kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere aktarabilir. SATICI, kendine ait bilgilerin MAİS tarafından kullanımına ve saklanmasına ve yukarıdaki koşullarda aktarılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

PLATFORM kişisel verilerin korunması ve gizlenmesi için uygun fiziki ve teknik her türlü önlemi alır.

SATICI, kişisel bilgilerinin ticari ilişkinin sonlanmasından itibaren 10 (on) yıl daha saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

MAİS A.Ş., PLATFORM üzerinden elde ettiği kişisel bilgileri, yasalar karşısındaki yükümlülüğü çerçevesinde, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilir.

21. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken ve/veya işbu sözleşmeye göre mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MAİS işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaktır. MAİS, mücbir sebep nedeniyle işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa edemez veya ifada gecikirse, yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin ihlali sayılmaz. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlar, elektrik kesintisi, her çeşit iletişim sorunu, internet ve altyapı arızaları (virüs, malware, izinsiz giriş vb. dahil olmak üzere), siber saldırı, sisteme ilişkin yapılan iyileştirmeler ve devamında gerçekleşebilecek arızalar, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, deprem, yangın, fırtına, sel, salgın veya diğer bir doğal felaket veya MAİS'in kontrolü dışında gerçekleşen ve onun kusurundan kaynaklanmayan diğer olaylar Mücbir Sebep olarak nitelendirilir.

22. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

23. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

SATICI, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MAİS’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

24. BİLDİRİM

SATICI ve MAİS, SATICI’nın PLATFORM’a üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, SATICI’nın PLATFORM’a kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, SATICI’nın e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

25. SATICI SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ

SATICI, MAİS'in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Satıcı Sözleşmesindeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devredemez.

26. YÜRÜRLÜK

26 (yirmi altı) madde ve 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, SATICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
EK-1

ÇERÇEVE SATIM ŞARTNAMESİ

İşbu ÇERÇEVE SATIM ŞARTNAME’sine uygun şekilde SATICI tarafından hazırlanacak SATIM ŞARTNAMESİ, SATICI’nın PLATFORM’a üyelik koşullarından birini teşkil eder.

- SATIM ŞARTNAMESİ, tekliflerin karşılaştırılmasını sağlayacak şekilde şu plana göre hazırlanmalıdır: (I : Fiyat Listesi, II :İndirimler, III : Özel Satım Koşulları, IV : Faturalar ve Ödemeler, V : Nakliye, VI : Ödeme Süresi, VII : Satım Sonrası Hizmetler, VIII : Ürün değişimi ve geri ödeme, IX : Cezalar, X : ALICI değerlendirmesi).

- SATIM ŞARTNAMESİ, ÜRÜN’ün gönderim ve teslimat süresini içerir.

- SATIM ŞARTNAMESİ, SATICI’nın ÜRÜN için verdiği garantiyi ve Satım Sonrası Hizmetleri’ni içerir.

- SATIM ŞARTNAMESİ, iade ve geri ödeme koşullarını içerir. Geri ödeme İYZİCO vasıtasıyla yapılacaktır.

- SATIM ŞARTNAMESİ, ALICI’ların dilek ve şikayetleri ve değerlendirmelerini iletebilmeleri için SATICI’nın adresini içerir.
EK-2

SATICI BAŞVURU DOKÜMAN LİSTESİ

Sermaye Şirketleri veya Adi Ortaklıklar İçin

· Tebligata Elverişli KEP Adresi

· Güncel Faaliyet Belgesi (Son 6 Ay)

· Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi

· Varsa MAİS ile olan ticaret geçmişi (Tarihler, ticaret hacmi, Ticari ürünler, vb)

· PLATFORM’da sunulacak ürünlerin tanımı, referansları, sertifikaları

· Satıcı Sözleşmesinin İmzalanması

· Aylık Üyelik Ücretinin tahsili için SATICI’ya ait kredi kartı bilgilerinin İYZİCO’ya sunulması

Şahıs Şirketleri için

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.’de olacaktır.
EK-3

KALİTE TAAHHÜTÜ

- SATICI, PLATFORM Müşteri Hizmetleri’ne ve diğer departmanlarına ait e-postaları veya ALICI e-postalarını, kendisine gönderildiğinden itibaren 2 (iki) iş günü içinde cevaplamayı taahhüt eder.

- SATICI, PLATFORM’da arz ettiği ÜRÜN’lerin satışını engelleyecek herhangi bir sözleşme hükmünün bağlayıcı olmayacağını garanti eder.

- SATICI, PLATFORM üzerinde sadece yeni ÜRÜN’lerin satışını yapacağını taahhüt eder.

- SATICI, sadece maliki olduğu veya satış yapmaya hakkı olduğu ÜRÜN’lerin satışını yapacağını taahhüt eder.

- SATICI, PLATFORM’a yüklediği ÜRÜN görsellerine ait fikri mülkiyet haklarına sahip olduğunu garanti eder.

- SATICI, ÜRÜN’ün tanıtma yazısının, ALICI’yı yanıltmayacak ve EK-4’teki Ürün Sunumu Bilgileri’ne uygun şekilde hazırlanacağını taahhüt eder.

- SATICI, ÜRÜN’lerinin, özellikle sınai ve fikri mülkiyet hakları bakımından üçüncü kişilerin haklarını veya herhangi bir kuralı (kanun, yönetmelik ve diğer) ihlal etmediğini garanti eder.

EK-4

ÜRÜN SUNUMU BİLGİLERİ

PLATFORM’da yapılacak ürün sunumu için, SATICI aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır:

-Ürünlerin sunumunda olması gereken teknik bilgiler :

o ÜRÜN’ün ilgili olduğu aracın modeli

o ÜRÜN’ün girdiği kategori

o ÜRÜN’ün adı

o Marka

o ÜRÜN’ün vergili ve vergisiz fiyatı

o Karşıdan ve yandan çekilmiş Ürün fotoğrafları

o ÜRÜN’ün boyutları

o ÜRÜN materyeli bilgisi

o ÜRÜN’ün rengi

- Satış ile ilgili Bilgileri

o ÜRÜN’ün stok durumu ve satış dışı olup olmadığı

o ÜRÜN’ün ulaşım şekli ve süresi

o Siparişin hazırlanma süresi

o Verilen Garanti ve süresi